Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Borzytuchom

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Tworzenie lokalnej administracji polskiej w powiecie bytowskim następowało po 26 kwietnia 1945 roku, po przybyciu tzw. Grupy operacyjnej, mającej za zadanie między innymi tworzenie gmin wiejskich i miejskich. Na czele gmin stał wójt, mianowany przez Pełnomocnika Rządu. Jednostkami samorządu terytorialnego były gminne rady narodowe, które powoływały Zarządy Gminne, jako swoje organy wykonawcze. W 1950 roku - ustawą z dnia 20.03.1950 roku - zniesiono wójtów, Zarządy Gminne, jak również samorząd gminny powołując w ich miejsce Prezydia Rad Narodowych. W 1954 roku w miejsce gminy powołano gromady, zmieniając jednoczesnie ich ilość w powiecie. Zarząd Gminy 1945-1954 1-35 - protokoły posiedzeń, wybory członków GRN, arkusze wymiarowe i
odwoławcze podatku gruntowego, sprawozdania rachunkowe, wykazy
osób posiadających gospodarstwa rolne,spisy powierzchni użytków,
zasiewów, zwierzat, księgi meldunkowe, Narodowy Spis Powszechny,

Prezydium GRN 1947-1954 36-46 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdania o dochodach i wydatkach,
spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów
07.07.1966r.

Amount of archival material

46

46

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -