Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Nadleśnictwo Rudawa

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - 1892-1953
- brak danych - 1892 - 1953
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

16

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -