Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Słupsku

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - II połowa XX wieku
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - tak
administracja specjalna - kultura, ochrona zabytków polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

39

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -