Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Budownictwa Portowego w Kołobrzegu

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - 1881-1944
Staatliches Hafenbauamt Kolberg 1881 - 1944
- brak danych - tak
administracja specjalna - transport, komunikacja, łączność niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

64

0

0

1.80

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -