Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
Previous archive Next archive
516.0 600.0
124.0 - brak danych -
1180 940

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
28/167/0 vacat - Urząd Katastralny w Szczecinku 0
28/205/0 vacat - Suszarnia "Wałcz" w Wałczu - wybrakowany 0
28/419/0 Spuścizna Kazimierza Margola 0
28/418/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział Powiatowy w Szczecinku 0
28/195/0 vacat - Mapy separacyjne powiatu Wałcz - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
28/151/0 vacat - Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Okonek - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
28/152/0 vacat - Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Bugno - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
28/153/0 vacat - Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Juchowo - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
28/155/0 vacat - Mapy separacyjne poniemieckie powiatu Szczecinek - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
28/150/0 vacat - Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Lotyń - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
28/154/0 vacat - Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Białowąs - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
28/174/0 vacat - Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Szczecinku - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
28/215/0 vacat - Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny, Delegatura Rejonowa w Szczecinku - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
28/199/0 vacat - Zakłady Naprawcze Państwowych Gospodarstw Rolnych w Szczecinku - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
28/139/0 vacat - Mapy i plany leśnictw /niemieckie/ powiatu Człuchów - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0
1 2 3 ... 32 33