Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ziemskie krakowskie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1374 - 1796
Acta Terrestria Biecensia; Acta Terrestria Cracoviensia; Acta Terrestria Czchoviensia 1374 - 1673
1764 - 1796
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
inne pomoce No kartoteka materiałów do dziejów wsi, repertorium
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd pierwszej instancji właściwy dla spraw szlachty osiadłej (posesjonatów) z zakresu sądownictwa cywilnego spornego i niespornego, obejmujący województwo krakowskie (powiaty sądowe krakowski, proszowicki, ksiąski, lelowski, czchowski i biecki). Funkcjonujący od XIV w. w składzie sędzia, podsędek (zastępowani także przez komorników) oraz pisarz ziemski. Posiedzenia sądu (roczki) odbywały się w kadencjach, do 1426 r. co dwa tygodnie, później co miesiąc, a od 1465 r. cztery razy w roku. Po 1665 r. sąd ziemski zanikł, wznowił działalność w 1765 r. i funkcjonował, z przerwą w latach 1770-1776, do 1792 r. Sprawy cywilne sporne i niesporne szlachty osiadłej:
1. Acta Terrestria Cracoviensia 1374-1665, 1765-1796
1. Inscriptiones et decreta 1374-1665, 1765-1796 (sygn. 1-136)
2. Relationes 1773-1796 (sygn. 137-176)
3. Decreta 1462-1577, 1765-1792 (sygn. 177-210)
4. Regestra causarum 1653-1658, 1765-1792 (sygn. 211-237)
5. Copiae 1723-1729 (sygn. 238-245)
6. Regestra actorum 1779, b.d. [XVIII w.] (sygn. 246-258)
2. Acta Terrestria Proszoviensia 1409-1673, [XVIII w.]
1. Inscriptiones 1409-1673 (sygn. 258-308)
2. Decreta 1469-1566 (sygn. 309-320)
3. Copiae [XVIII w.] (sygn. 321)
4. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 322)
3. Acta Terrestria Xianznensia 1437-1673, [XVIII w.]
1. Inscriptiones 1437-1673 (sygn. 323-371)
2. Decreta 1464-1567 (sygn. 372-386)
3. Copiae XVI w. (sygn. 387)
4. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 388-389)
4. Acta Terrestria Leloviensia 1406-1658, 1787-1795
1. Inscriptiones et decreta 1406-1658 (sygn 390-436)
2. Decreta 1462-1475, 1531-1558 (sygn. 437-441)
3. Copiae [XVI w.] (sygn. 442)
4. Suscepta Leloviensia 1787-1795 (sygn. 443-469)
5. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 470)
5. Acta Terrestria Biecensia 1411-1664, 1765-1766
1. Inscriptiones 1411-1664, 1765-1766 (sygn 471-499)
2. Decreta 1477-1577 (sygn. 500-508)
(sygn. Terr. Biec. 3, 10-12, 15, 17-19
6. Acta Terrestria Czchoviensia 1399-1664, 1764-1784, [XVIII w.]
1. Inscriptiones et decreta 1399-1664 (sygn 509-556)
2. Inscriptiones 1765-1784 (sygn 557-587)
3. Decreta 1765-1784 (sygn. 588-618)
4. Regesta causarum 1764-1783 (sygn. 619-620)
5. Fragmenta [XVIII w.] (sygn. 621)
6. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 622)
7. Acta colloquialia Cracoviensia 1425-1561
1. Inscriptiones 1425-1551 (sygn 623-625)
2. Decreta 1558-1561 (sygn. 626) (sygn. Terr. Crac. 149)
3. Copiae actorum [XVI w.] (sygn. 627)
8. Acta iudiciorum Cracoviensium in curia et in conventione 1436-1553
1. Inscriptiones 1436-1553 (sygn 628-645)
2. Decreta 1530-1553 (sygn. 646-668)
3. Copiae actorum [XVI w.] (sygn. 669-672)
Zespół w Oddziale I.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/1/0/1.1/1 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtuum Cracoviensis, Proszoviensis, Xianznensis et Leloviensis, colloquialium et in curia regis 1374-1385 0
29/1/0/1.1/2 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtuum Cracoviensis, Proszoviensis, Xianznensis et Leloviensis, colloquialium et in curia regis 1385-1390 0
29/1/0/1.1/3 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtuum Cracoviensis, Proszoviensis, Xianznensis et Leloviensis, colloquialium et in curia regis 1388-1394; 1392 0
29/1/0/1.1/4 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtuum Cracoviensis, Proszoviensis, Xianznensis et Leloviensis, colloquialium et in curia regis 1389-1398 0
29/1/0/1.1/5 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtuum Cracoviensis, Proszoviensis, Xianznensis et Leloviensis, colloquialium et in curia regis 1394-1397 0
29/1/0/1.1/6 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtuum Cracoviensis, Proszoviensis, Xianznensis et Leloviensis, colloquialium et in curia regis 1396-1400 0
29/1/0/1.1/7 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtuum Cracoviensis, Proszoviensis, Xianznensis et Leloviensis, colloquialium et in curia regis 1397-1399 0
29/1/0/1.1/8 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtus Cracoviensis, colloquialium et in curia regis 1399-1403 0
29/1/0/1.1/9 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtus Cracoviensis, colloquialium et in curia regis 1400-1402 0
29/1/0/1.1/10 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtus Cracoviensis, colloquialium et in curia regis 1403-1405 0
29/1/0/1.1/11 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtus Cracoviensis, colloquialium et in curia regis 1404-1405 0
29/1/0/1.1/12 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtus Cracoviensis, colloquialium et in curia regis 1407-1414 0
29/1/0/1.1/13 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtus Cracoviensis, colloquialium et in curia regis 1415-1420 0
29/1/0/1.1/18 1) Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtus Cracoviensis et in curia regis 2) Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtus Cracoviensis 1) 1436; 2) 1436-1441 0
29/1/0/1.1/19 Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtus Cracoviensis 1442-1446 0
1 2 3 4 ... 20 21 22 23 24 ... 42 43 44 45

Amount of archival material

672

672

0

57.27

57.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -