Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd apelacyjny i kryminalny ordynaryjny miast wydziału województwa krakowskiego

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1791 - 1794
- brak danych - 1791 - 1794
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd apelacyjny i kryminalny ordynaryjny wydziału krakowskiego powstał w następstwie ustaw o miastach z 1791 r. Był sądem apelacyjnym od wyroków sądów miejskich tzw. miejscowych I instancji w sprawach cywilnych i równocześnie sądem kryminalnym I instancji dla miast województwa krakowskiego. Sąd zasiadał na ratuszu w Krakowie. Kolegium sędziowskie składało się z pięciu sędziów i ich zastępców wybieranych przez deputatów miast. Sąd miał prawo rozpatrywać sprawy obywateli wymienionych miast dot. majątku do wartości 3 tys. zł., cywilnego zagrożenia wiezieniem do 3 tygodni i kryminalne do 3 lat więzienia. Sąd apelacyjny działał do16.08.1792 r. kiedy został zniesiony przez ustawy sejmu grodzieńskiego. Z polecenia Tadeusza Kościuszki wznowił na krótko działalność w okresie od 30.04. do 12.06.1794 r. 1. Księgi wpisów (sprawy cywilne, kryminalne, transakcje, oblaty) 1791-1794 (sygn. 29/12/1-3, 6-7)
2. Akta (pozwy, wyroki, organizacja sądu) 1791-1794 (sygn. 29/12/4, 5, 8)
Zespół w Oddziale III.

Amount of archival material

8

8

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -