^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

74 Dorf Droginia sammt Ortschaft Banowice in Galizien Bochnier Kreis

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja kartograficzna 2096
- brak danych -
1847
1847 - 1847
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - KMyśl21, K. Myśl. 19, 20
do konserwacji - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
katastralna (ewidencyjna) - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
oryginał - brak danych -
- brak danych - data not found
data not found
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
Nie wielobarwne
8 0
8 1: 2880
- brak danych - - brak danych -
papier rękopis
Tak
brak mikrofilmu
Oryginał rękopiśmienny ze znakiem wodnym. Sekcje I, II, III, ad III, IV, V, VI, VII, komplet, mapa ewidencyjna. Na każdym arkuszu podpisy wykonawców i rewidentów. Wymiary: 14x69,5 cm i 57,5x70,5 cm.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Banowice
Droginia

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

ewidencja gruntów -

Javascript support needed to browse indexes