^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

233 Dorf Poręba in Galizien Bochnier Kreis

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja kartograficzna 2130
- brak danych -
1847
1847 - 1847
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - K. Myśl. 51, 53, KMyśl55
do konserwacji - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
katastralna (ewidencyjna) - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
oryginał - brak danych -
- brak danych - data not found
data not found
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
Nie wielobarwne
9 0
9 1: 2880
- brak danych - - brak danych -
papier rękopis
Tak
brak mikrofilmu
Oryginał rękopiśmienny ze znakiem wodnym. Sekcje I, II, ad.II, III, IV, ad.IV, V, VI, VII, komplet, mapa ewidencyjna. Specjalne oznaczenie sekcji, na każdym arkuszu podpisy wykonawców i rewidentów. Wymiary: 57,5x70,5 cm, 15,5x57,5 cm, 11,5x57,5 cm.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Poręba

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

ewidencja gruntów -

Javascript support needed to browse indexes