^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

361 Dorf Zasań in Galizien Bochnier Kreis

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja kartograficzna 2158
- brak danych -
1847
1847 - 1847
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - K. Myśl. 78, 81, KMyśl83
do konserwacji - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
inżynierska (urządzeniowa) - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
oryginał - brak danych -
- brak danych - data not found
data not found
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
Nie wielobarwne
5 0
5 1: 2880
- brak danych - - brak danych -
papier rękopis
Tak
brak mikrofilmu
Oryginał rękopiśmienny ze znakiem wodnym. Sekcje I, II, III, ad.III, IV, komplet, mapa ewidencyjna. Specjalne oznaczenie sekcji, na każdym arkuszu podpisy wykonawców i rewidentów. Wymiary: 57,5x70,5 cm, 15,5x57,5 cm.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Zasań

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

ewidencja gruntów -

Javascript support needed to browse indexes