Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ziemskie pilzneńskie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1436 - 1784
Acta Terrestria Pilsnensia 1436 - 1665
1765 - 1784
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd ziemski sandomierski odprawiał roczki dla szlachty osiadłej w powiecie pilzneńskim do 1465 r. w Tarnowie i Pilźnie, następnie już tylko w Pilźnie. W połowie XVII w. przestały się odbywać i dopiero w 1764 r. w Pilźnie utworzono kancelarię (susceptę) ziemską do przyjmowania wpisów, w 1766 r. odbyło się posiedzenie sądu ziemskiego w Pilźnie. Sąd ziemski reaktywowały dopiero władze austriackie, funkcjonował w latach 1773-1774, a następnie już jako sąd c.k. od 1778 r., w 1780 r. pozbawiony został prawa do przyjmowania wpisów dotyczących obrotu nieruchomościami, a zakończył działalność w 1784 r. Sądownictwo w sprawach cywilnych spornych i niespornych szlachty osiadłej:
1. Inscriptiones et decreta 1436-1665 (sygn. 1-77)
2. Inscriptiones 1765-1780 (sygn. 78-80)
3. Relationes et oblatae 1765-1784 (sygn. 81-113)
4. Decreta 1766-1784 (sygn. 114-140)
5. Regestra causarum 1766-1784 (sygn. 141-144)
6. Consignationes actorum 1784 (sygn. 145-147)
7. Copiarium privilegiorum, documentorum, aliorumque actorum, quae ad familiam dominorum Gorscy necnon ad bona Dembica spectant 1330-1596 (sygn. 148)
Zespół w Oddziale I.

Amount of archival material

148

148

0

13.00

13.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -