^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga zapowiedzi i małżeństw

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa M51
- brak danych -
1835-1835

1835 - 1835
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - M. 692
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
64 - brak danych -
423x281 Tak
całkowicie J-761
indeks s. 63-64
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -