^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga zapowiedzi i małżeństw

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa M29
- brak danych -
1825-1825

1825 - 1825
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - M. 825
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
162 - brak danych -
410x264 Tak
całkowicie J-969
Indeks s. 148-151
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -