^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga zapowiedzi i małżeństw

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa M59
- brak danych -
1840-1840

1840 - 1840
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - M. 884
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
236 - brak danych -
434x277 Tak
całkowicie J-984
Indeks s. 117-119
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -