^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga zapowiedzi i małżeństw

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa M9
- brak danych -
1815-1815

1815 - 1815
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - M. 786
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
236 - brak danych -
390x251 Tak
całkowicie J-959
Indeks s. 214-217
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -