Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1810 - 1914 [1978]
- brak danych - 1810 - 1914
1978 - 1978
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Akta urodzin, indeksy do akt urodzeń: 1810-1914 (sygn. 29/331/1-61, 206, 207)
Akta małżeństw, indeksy do akt małżeństw: 1810-1908 (sygn. 29/331/62-153)
Akta zgonów, indeksy do akt zgonów: 1810-1874, 1876-1911 (sygn. 29/331/154-205)
Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/331/0/1/1 AKTA Urodzin, Uznania i Przysposobienia Gminy czyli Parafii S. SZCZEPANA na Piasku przy Krakowie w Powiecie i Departamencie Krakowskim położoney z Roku 1810 1810 28
29/331/0/1/2 AKTA Urodzin, Uznania i Przysposobienia Gminy czyli Parafii S. SZCZEPANA na Piasku przy Krakowie położoney w Powiecie i Departamencie Krakowskim od 1go Stycznia zaczynające się na Rok 1811. Roczne 1811 74
29/331/0/1/3 AKTA Urodzin, Uznania i Przysposobienia PARAFII S. SZCZEPANA na Piasku w Departamencie Powiecie i Municypalności Krakowskiey. Od dnia 1go Msca Stycznia zaczynaiące się na Rok 1812 1812 85
29/331/0/1/4 AKTA Urodzenia, Uznania i Przysposobienia PARAFII S. SZCZEPANA na Piasku w Krakowie Od Dnia 1go Msca Stycznia 1813 Roku 1813 70
29/331/0/1/5 AKTA Urodzenia Uznania i Przysposobienia Parafii S. SZCZEPANA na Piasku w Krakowie stoiącey, od Dnia 1go Stycznia 1814. Roku 1814 94
29/331/0/1/6 AKTA Urodzenia Uznania i Przysposobienia Parafii S. SZCZEPANA w Krakowie na Piasku położoney na Rok 1815 1815 74
29/331/0/1/7 AKTA Urodzenia Uznania i Przysposobienia PARAFII S. SZCZEPANA na Piasku w Krakowie Od Dnia 1 Mca Stycznia Roku 1816 1816 82
29/331/0/1/8 AKTA Urodzenia Uznania i Przysposobienia Parafii S. Szczepana w Krakowie na Piasku 1817 1817 73
29/331/0/1/9 Akta Urodzenia Uznania i Przysposobienia Parafii S Szczepana w Krakowie na Piasku 1818 1818 69
29/331/0/1/10 AKTA Urodzenia Uznania i Przyspobie Parafii S. SZCZEPANA w Krakowie na Piasku stoiącey na Rok 1819 1819 69
29/331/0/1/11 AKTA Urodzenia Uznania i Przysposobienia Parafii S SZCZEPANA w Krakowie na Piasku stoiącey na Rok 1820 1820 69
29/331/0/1/12 AKTA Urodzenia Uznania i Przysposobienia Parafii S Szczepana w Krakowie na Piasku stoiacey. Na Rok 1821 1821 [1839] 81
29/331/0/1/13 AKTA Urodzenia Uznania i Przysposobienia Parafii S Szczepana w Krakowie na Piasku stoiacey. na Rok 1822 1822 72
29/331/0/1/14 Akta Urodzenia Uznania i Przysposobienia w Parafii Sgo Szczepana na Piasku przy Krakowie od dnia 1 Mca Stycznia 1823 1823 72
29/331/0/1/15 Akta Urodzenia Uznania i Przysposobienia w Parafii Sgo Szczepana na Piasku przy Krakowie od dnia 1. Mca Stycznia 1824 1824 100
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

207

0

0

8.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -