Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niedźwiedziu

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1810 - 1913 [1943]
- brak danych - 1810 - 1913
1913 - 1943
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - Wykaz z 1853 r. zawiera informacje o urodzonych w l.1621-1810, zaślubionych w l. 1640-1810, zmarłych w l. 1711-1810; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1852, 1854-1913; Księga urodzeń 1853; Alegata do ksiąg małżeństw 1810-1812, 1814-1815, 1819-1821, 1823-1828, 1830, 1832, 1834-1842, 1844-1856, 1858-1885, 1887-1943 (sygn. 29/366/198) Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

200

0

0

2.24

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -