Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jerzmanowicach

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1890 - 1916, 1966 [1991]
- brak danych - 1890 - 1914
1913 - 1975
1915 - 1915
1916 - 1916
1966 - 1966
1991 - 1991
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzin, małżeństw, zgonów 1890-1914; 1915, 1916; allegata 1913-1975; akta zbiorowe 1966, 1991 (sygn. 29/389/1-30) Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

30

0

0

0.36

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -