Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach (olkuskich)

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1890 - 1916
- brak danych - 1890 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego łaciński
polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzin, małżeństw, zgonów 1890-1916 (sygn. 29/404/1-27) Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

27

0

0

0.39

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -