^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 09
- brak danych -
1898-1898

1898 - 1898
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
86 - brak danych -
23,7 x 37,2 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -