Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi grodzkie pilzneńskie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1765 - 1773
Acta Castrensia Pilsnensia 1765 - 1773
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Są grodzki nowo-korczyński, który obejmował swoim zakresem terytorialnym działalności także powiat pilzneński, na podstawie uchwały konwokacji warszawskiej z 1764 r., w okresie od 24.06. 1766 r. do 19 .01.1768 odbywał swoje posiedzenia w Pilźnie. Inskrypcje wieczyste i czasowe, oblaty, relacje, plenipotencje, sprawy z roków skargowych:
1. Decreta officii 1766-1768 (sygn. 1)
2. Regestra causarum 1766 (sygn. 2-3)
Zespół w Oddziale I.

Amount of archival material

3

3

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -