Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Redakcja miesięcznika "Twórczość" w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1937] 1945 - 1950
- brak danych - 1937 - 1937
1945 - 1950
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
„Twórczość" to najstarsze polskie czasopismo literackie wydawane przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Redakcja miesięcznika literacko-krytycznego „Twórczość” powstała w lecie 1945 r. (pierwszy numer ukazał się w sierpniu) w Krakowie, w ramach jednego z oddziałów Delegatury Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Wewnętrznie redakcja nie była podzielona na stałe komórki organizacyjne, choć praca oparta była na stałych stanowiskach obsadzonych pracownikami etatowymi. Pracownicy etatowi tworzyli komitet redakcyjny wspólnie z pracownikami zatrudnionymi na umowę dziennikarską. Miesięcznik stał się od samego początku pismem o zasięgu ogólnopolskim, publikującym utwory pisarzy z różnych środowisk, orientacji artystycznej i pokoleń. Oprócz tego czasopismo uważnie śledziło życie artystyczne i kulturalne w kraju tudzież drukowało eseistykę na temat przemian literatury polskiej w czasie okupacji oraz w nowej sytuacji zaistniałej po zakończeniu wojny. Równolegle przeciwstawiało się czynnie likwidatorskiemu stosunkowi do tradycji. Wkrótce jednak po postawieniu pismu zarzutu formalizmu w 1947 r. zaczęły przeważać w miesięczniku materiały o charakterze historyczno-literackim, natomiast po 1949 r. ograniczono dział własnych recenzji i esejów na rzecz sprawozdawczej publicystyki, druku oficjalnych referatów i dokumentów Związku Literatów Polskich. Efektem tego była krytyka „Twórczości” w 1953 r., zarzucająca pismu marazm i bierny stosunek do aktualnej problematyki literackiej. W sierpniu 1950 r. redakcja przeniesiona została do Warszawy, gdzie do dnia dzisiejszego kontynuuje wydawanie miesięcznika. 1. Sprawy administracyjne (okólniki, zawiadomienia, rozporządzenia Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, sprawy personalne, wykazy inwentaryzacyjne biblioteki, preliminarze budżetowe, kartoteki honorariów autorskich, zestawienia finansowe) 1945-1950 (sygn. RT 1-8)
2. Sprawy redakcyjne (utwory nadesłane – drukowane i niedrukowane, biuletyny informacyjne i komunikaty polskich oraz zagranicznych instytucji kulturalnych, omówienie treści miesięcznika, omówienia innych czasopism, recenzje, materiały i fotografie nadesłane dotyczące spraw kultury, dziennik Lucyny Kraśnickiej z 1948 r., przykłady okazowe arkuszy korektowych) [1848] 1944-1950 (sygn. RT 9-383)
3.Arkusze korektorskie 1945-1950 (sygn. RT 1-12)
Zespół w Oddziale IV.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/821/0/1/RT 1 Okólniki Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik". 1945-1950 102
29/821/0/1/RT 2 Zawiadomienia, rozporządzenia, komunikaty, instrukcje Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik". 1946-1950 143
29/821/0/1/RT 3 Sprawy personalne. 1945-1950 102
29/821/0/1/RT 4 Wykaz inwentaryzacyjny książek biblioteki Redakcji "Twórczość". 1946-1948 25
29/821/0/1/RT 5 Preliminarze budżetowe miesięcznika "Twórczość" za lata 1945-1950. 1945-1950 241
29/821/0/1/RT 6 Kartoteki honorariów autorskich. 1948-1950 119
29/821/0/1/RT 7 Zestawienia wierszowego miesięcznika "Twórczość". 1945-1950 150
29/821/0/1/RT 8 Zestawienia drobnych wydatków administracyjnych. 1945-1950 131
29/821/0/2/RT 9 Marek Axt - utwory niedrukowane: "Nowa czy stara ciemnota". - 10
29/821/0/2/RT 10 Maria Baranowska - utwory niedrukowane: "Jeszcze o Przepióreczce" - 9
29/821/0/2/RT 11 Kazimierz Barnaś - utwory niedrukowane: 1. "Drugi list z Wybrzeża". 2. "Wielki Testament dramat w 3 aktach". - 26
29/821/0/2/RT 12 Lesław Maria Bartelski /Gierut/ - utwory niedrukowane: "Opowiadanie o powrocie". - 7
29/821/0/2/RT 13 Tadeusz Bartosz - utwory niedrukowane: "Poruszyłeś mnie do głębi" - fragment powieści. - 14
29/821/0/2/RT 14 Teresa Bakanka - utwory niedrukowane /wiersze/: "Wrzesień 1939", "Chciałąbym upić się", "Czekam na Cię", "Veni Creator", "Pamięci Kazimierza Tetmajera", "Wiatrak", "Przed burzą". - 8
29/821/0/2/RT 15 Henryk Batowski - utwory niedrukowane: "Z życia Mickiewicza w 1849-1850". 1949-1949, 1947 (?) 13
1 2 3 4 5

Amount of archival material

395

383

0

4.90

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -