Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
Previous archive Next archive
16916.0 - brak danych -
3355.0 - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów,
Oddział II - akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.,
Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych,
Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.,
Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej,
Oddział VI - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym,
Oddział VII - ds. administracyjnych,
Oddział VIII - konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego,
Dział finansowo-księgowy,
Oddział zamiejscowy w Bochni,
Oddział zamiejscowy w Nowym Sączu,
Oddział zamiejscowy w Tarnowie,
Ekspozytura w Nowym Targu,
Ekspozytura w Spytkowicach

2 września 1878 roku rozpoczęło działalność Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie i tę datę uznaje się za początek Archiwum Państwowego w Krakowie.


Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie. W 1936 roku przyjęło nazwę Archiwum Państwowe.

Rada Miasta Krakowa uchwałą z 2 czerwca 1887 roku nadała archiwum miejskiemu nazwę Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa oraz siedzibę w budynku przy ulicy Siennej 16. W 1951 roku zostało ono włączone do sieci archiwów podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, a 1 lutego 1952 roku włączone do Archiwum Państwowego w Krakowie.

Z dniem 29 grudnia 2012 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, dziś główna siedziba Archiwum Państwowego. Tu powstało w 1896 roku istniejące do dziś Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a swe posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, prekursor służby ochrony zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, urzędy stanu cywilnego, instytucje gospodarcze, osoby prywatne. Przejmujemy archiwalia przede wszystkim związane z historią miasta i regionu, ale także materiały dotyczące dawnych terenów wschodnich Rzeczypospolitej, będące uzupełnieniem posiadanych archiwów rodzinnych.

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
29/3802/0 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iwanowicach 0
29/645/83 Kościuszko Tadeusz - vacat przeniesione do zespołu 29/669 0
29/729/0 vacat - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie - wybrakowano w całości 0
29/575/26 Lista członków Towarzystwa Domu Robotniczego w Podgórzu 0
29/645/222 Spuścizna Jerzego Kolendowskiego - vacat zob. zespół nr 29/2596 0
29/500/0 vacat - Kapela rorantystów na Wawelu - przekazano do Archiwum Kapitulnego na Wawelu 0
29/515/0 vacat - Parafia Graboszyce - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0
29/516/0 vacat - Parafia Harklowa - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0
29/521/0 vacat - Parafia Szaflary - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0
29/520/0 vacat - Parafia Niedźwiedź - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0
29/518/0 vacat - Parafia Lipnik - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0
29/522/0 vacat - Parafia Zakopane - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0
29/212/0 vacat - C.K. Starostwo w Bochni - włączono do zespołu nr 213 - Starostwo Powiatowe w Bochni 0
29/559/15 vacat - Komitet Pomocy Zimowej w Krakowie - wyłączono jako zespół nr 1924 0
29/242/0 vacat - Dominium Zator - włączono do zespołu nr 644 - Archiwum dóbr Zator 0
1 2 3 ... 354 355