Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
Previous archive Next archive
16916.0 - brak danych -
3355.0 - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów,
Oddział II - akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.,
Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych,
Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.,
Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej,
Oddział VI - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym,
Oddział VII - ds. administracyjnych,
Oddział VIII - konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego,
Dział finansowo-księgowy,
Oddział zamiejscowy w Bochni,
Oddział zamiejscowy w Nowym Sączu,
Oddział zamiejscowy w Tarnowie,
Ekspozytura w Nowym Targu,
Ekspozytura w Spytkowicach

2 września 1878 roku rozpoczęło działalność Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie i tę datę uznaje się za początek Archiwum Państwowego w Krakowie.


Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie. W 1936 roku przyjęło nazwę Archiwum Państwowe.

Rada Miasta Krakowa uchwałą z 2 czerwca 1887 roku nadała archiwum miejskiemu nazwę Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa oraz siedzibę w budynku przy ulicy Siennej 16. W 1951 roku zostało ono włączone do sieci archiwów podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, a 1 lutego 1952 roku włączone do Archiwum Państwowego w Krakowie.

Z dniem 29 grudnia 2012 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, dziś główna siedziba Archiwum Państwowego. Tu powstało w 1896 roku istniejące do dziś Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a swe posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, prekursor służby ochrony zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, urzędy stanu cywilnego, instytucje gospodarcze, osoby prywatne. Przejmujemy archiwalia przede wszystkim związane z historią miasta i regionu, ale także materiały dotyczące dawnych terenów wschodnich Rzeczypospolitej, będące uzupełnieniem posiadanych archiwów rodzinnych.

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
29/3757/0 Rada Zakładowa Związku Zawodowego Pracowników Rolnych Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego Karniowice 1969 - 1975 0
29/3758/0 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 1990 - 1995 0
29/3759/0 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedzibą w Karniowicach [1994] 1995 - 1999 0
29/3760/0 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedzibą w Karniowicach 1999 - 2005 0
29/3761/0 Pracownicze Ogródki Działkowe Skotniki - Kostrze 1978 - 1981 0
29/3762/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego przy Krakowskich Zakładach Przemysłu Gumowego w Krakowie [1949] 1968 - 1986 0
29/3763/0 Krakowskie Zakłady Chemiczne Przemysłu Terenowego w Krakowie [1949] 1951 - 1976 0
29/3764/0 Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego Centrala Spółdzielczo Państwowa Wytwórnia Galanterii Skórzanej 1949 - 1954 0
29/3765/0 Spółdzielnia Pracy ESTETYKA w Krakowie 1950 0
29/3766/0 GENTELMAN Wytwórnia Wyrobów Filcowych w Krakowie 1949 - 1951 0
29/3767/0 INDIA Wytwórnia Wyrobów Gumowych J. Tarnowski i spółka w Krakowie 1946 - 1951 0
29/3768/0 KREZOLIT Wytwórnia Galanterii z mas plastycznych 1946, 1948 - 1951 0
29/3769/0 M. Kruczyński Wytwórnia Wyrobów Bakelitowych w Krakowie 1950 - 1951 0
29/3770/0 MARED Wytwórnia Galanterii i Czapek E. Marszałek w Krakowie 1952 - 1953 0
29/3771/0 NITRO Fabryka Chemiczna Spółka z o.o. w Krakowie 1949 - 1952 0
1 ... 350 351 352 353 354 355