Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
Previous archive Next archive
16916.0 - brak danych -
3355.0 - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów,
Oddział II - akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.,
Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych,
Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.,
Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej,
Oddział VI - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym,
Oddział VII - ds. administracyjnych,
Oddział VIII - konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego,
Dział finansowo-księgowy,
Oddział zamiejscowy w Bochni,
Oddział zamiejscowy w Nowym Sączu,
Oddział zamiejscowy w Tarnowie,
Ekspozytura w Nowym Targu,
Ekspozytura w Spytkowicach

2 września 1878 roku rozpoczęło działalność Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie i tę datę uznaje się za początek Archiwum Państwowego w Krakowie.


Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie. W 1936 roku przyjęło nazwę Archiwum Państwowe.

Rada Miasta Krakowa uchwałą z 2 czerwca 1887 roku nadała archiwum miejskiemu nazwę Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa oraz siedzibę w budynku przy ulicy Siennej 16. W 1951 roku zostało ono włączone do sieci archiwów podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, a 1 lutego 1952 roku włączone do Archiwum Państwowego w Krakowie.

Z dniem 29 grudnia 2012 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, dziś główna siedziba Archiwum Państwowego. Tu powstało w 1896 roku istniejące do dziś Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a swe posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, prekursor służby ochrony zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, urzędy stanu cywilnego, instytucje gospodarcze, osoby prywatne. Przejmujemy archiwalia przede wszystkim związane z historią miasta i regionu, ale także materiały dotyczące dawnych terenów wschodnich Rzeczypospolitej, będące uzupełnieniem posiadanych archiwów rodzinnych.

List of archive's collections

List does not contain all collections from the Archive's resources. Full list is available at the website of The Head Office of State Archives

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
29/3757/0 Rada Zakładowa Związku Zawodowego Pracowników Rolnych Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego Karniowice 1969 - 1975 0
29/3758/0 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 1990 - 1995 0
29/3759/0 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedzibą w Karniowicach [1994] 1995 - 1999 0
29/3760/0 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedzibą w Karniowicach 1999 - 2005 0
29/3761/0 Pracownicze Ogródki Działkowe Skotniki - Kostrze 1978 - 1981 0
29/3762/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego przy Krakowskich Zakładach Przemysłu Gumowego w Krakowie [1949] 1968 - 1986 0
29/3763/0 Krakowskie Zakłady Chemiczne Przemysłu Terenowego w Krakowie [1949] 1951 - 1976 0
29/3764/0 Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego Centrala Spółdzielczo Państwowa Wytwórnia Galanterii Skórzanej 1949 - 1954 0
29/3765/0 Spółdzielnia Pracy ESTETYKA w Krakowie 1950 0
29/3766/0 GENTELMAN Wytwórnia Wyrobów Filcowych w Krakowie 1949 - 1951 0
29/3767/0 INDIA Wytwórnia Wyrobów Gumowych J. Tarnowski i spółka w Krakowie 1946 - 1951 0
29/3768/0 KREZOLIT Wytwórnia Galanterii z mas plastycznych 1946, 1948 - 1951 0
29/3769/0 M. Kruczyński Wytwórnia Wyrobów Bakelitowych w Krakowie 1950 - 1951 0
29/3770/0 MARED Wytwórnia Galanterii i Czapek E. Marszałek w Krakowie 1952 - 1953 0
29/3771/0 NITRO Fabryka Chemiczna Spółka z o.o. w Krakowie 1949 - 1952 0
1 ... 350 351 352 353 354