Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
Previous archive Next archive
16916.0 - brak danych -
3355.0 - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów,
Oddział II - akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.,
Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych,
Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.,
Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej,
Oddział VI - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym,
Oddział VII - ds. administracyjnych,
Oddział VIII - konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego,
Dział finansowo-księgowy,
Oddział zamiejscowy w Bochni,
Oddział zamiejscowy w Nowym Sączu,
Oddział zamiejscowy w Tarnowie,
Ekspozytura w Nowym Targu,
Ekspozytura w Spytkowicach

2 września 1878 roku rozpoczęło działalność Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie i tę datę uznaje się za początek Archiwum Państwowego w Krakowie.


Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie. W 1936 roku przyjęło nazwę Archiwum Państwowe.

Rada Miasta Krakowa uchwałą z 2 czerwca 1887 roku nadała archiwum miejskiemu nazwę Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa oraz siedzibę w budynku przy ulicy Siennej 16. W 1951 roku zostało ono włączone do sieci archiwów podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, a 1 lutego 1952 roku włączone do Archiwum Państwowego w Krakowie.

Z dniem 29 grudnia 2012 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, dziś główna siedziba Archiwum Państwowego. Tu powstało w 1896 roku istniejące do dziś Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a swe posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, prekursor służby ochrony zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, urzędy stanu cywilnego, instytucje gospodarcze, osoby prywatne. Przejmujemy archiwalia przede wszystkim związane z historią miasta i regionu, ale także materiały dotyczące dawnych terenów wschodnich Rzeczypospolitej, będące uzupełnieniem posiadanych archiwów rodzinnych.

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
29/3772/0 PASMANTERIA Państwowa Wytwórnia Pasmanterii w Krakowie 1948 - 1951 0
29/3773/0 PLASTELIT Fabryka Wyrobów z Mas Plastycznych Edward Becker w Krakowie 1945 - 1951 0
29/3774/0 SFINKS Zakład Wyrobu Obuwia w Krakowie 1953 0
29/3775/0 WABOG Wytwórnia Artykułów Bakelitowych oraz Gumowych w Krakowie 1945 - 1951 0
29/3776/0 Szkoła Podstawowa w Maszkowie 1919 - 2000 0
29/3777/0 Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji Pełnomocnik Wojewódzki w Krakowie 1951 0
29/3778/0 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Celinach 1931 - 2015 0
29/3779/0 Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach 1924 - 2015 0
29/3780/0 Podstawowe Studium Zawodowe w Sieciechowicach 1974 - 1975 0
29/3781/0 Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Sieciechowicach 1965 - 1972 0
29/3782/0 Drukarnia Wydawnicza im. Władysława Ludwika Anczyca S.A. w Krakowie [1924] 1995 - 2005 0
29/3783/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Więzieniu Montelupich w Krakowie 1948 - 1955 0
29/3784/0 Koło Ligi Kobiet przy Więzieniu w Krakowie 1950, 1953 - 1954 0
29/3785/0 Zrzeszenie Sportowe Gwardia Koło nr 2 przy Więzieniu Montelupich w Krakowie 1949 - 1950 0
29/3786/0 Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Czubrowicach 1946 - 2015 0
1 ... 351 352 353 354 355