Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
Previous archive Next archive
16916.0 - brak danych -
3355.0 - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów,
Oddział II - akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.,
Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych,
Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.,
Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej,
Oddział VI - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym,
Oddział VII - ds. administracyjnych,
Oddział VIII - konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego,
Dział finansowo-księgowy,
Oddział zamiejscowy w Bochni,
Oddział zamiejscowy w Nowym Sączu,
Oddział zamiejscowy w Tarnowie,
Ekspozytura w Nowym Targu,
Ekspozytura w Spytkowicach

2 września 1878 roku rozpoczęło działalność Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie i tę datę uznaje się za początek Archiwum Państwowego w Krakowie.


Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie. W 1936 roku przyjęło nazwę Archiwum Państwowe.

Rada Miasta Krakowa uchwałą z 2 czerwca 1887 roku nadała archiwum miejskiemu nazwę Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa oraz siedzibę w budynku przy ulicy Siennej 16. W 1951 roku zostało ono włączone do sieci archiwów podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, a 1 lutego 1952 roku włączone do Archiwum Państwowego w Krakowie.

Z dniem 29 grudnia 2012 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, dziś główna siedziba Archiwum Państwowego. Tu powstało w 1896 roku istniejące do dziś Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a swe posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, prekursor służby ochrony zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, urzędy stanu cywilnego, instytucje gospodarcze, osoby prywatne. Przejmujemy archiwalia przede wszystkim związane z historią miasta i regionu, ale także materiały dotyczące dawnych terenów wschodnich Rzeczypospolitej, będące uzupełnieniem posiadanych archiwów rodzinnych.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
29/3689/0 Rejonowy Urząd Pracy w Zakopanem 1990-1998 [2000] 0
29/3690/0 Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu 1950-2012 0
29/3691/0 Biuro Projektów Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego BIPROCEMWAP w Krakowie 1950-1992 0
29/3692/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ARGED Spółdzielni Handlowej SPOŁEM w Krakowie 1983-2014 0
29/3693/0 Wojewódzki Zespół Przychodni Specjalistycznych i Medycyny Pracy w Krakowie 1974 - 1999 0
29/3694/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzeszowicach 1890-1913 [2007] 0
29/3695/0 Komitet Konkursowy Kraków 2022 [2005] 2012 - 2015 0
29/3696/0 Główny Instytut Metalurgii i Odlewnictwa 1946 - 1951 0
29/3697/0 Instytut Odlewnictwa w Krakowie [1933] 1946 - 2005 0
29/3698/0 Związek Zawodowy Metalowców przy Instytucie Odlewnictwa w Krakowie 1953 - 1954 0
29/3699/0 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Instytucie Odlewnictwa 1980 - 1981 0
29/3700/0 Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich w Krakowie 1958 - 1961 0
29/3701/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie 1963 - 1993 0
29/3702/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 2014 0
29/3703/0 Zakłady SOLVAY w Polsce - Fabryka Sody w Podgórzu 1886 - 1947 0
1 ... 351 352 353 354 355 ... 361 362