Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Fotograficzne Czesława Datki

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1939-1946
- brak danych - 1939 - 1946
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Czesław Datka urodził się w 1905 r. Był wybitnym fotografem i reporterem wojennym z lat 1940-1945. Szkołę średnią ukończył w Bochni, a po maturze rozpoczął praktykę w tygodniku „Światowid”. Również podczas służby wojskowej, którą odbywał w latach 1927-1929, zajmował się fotografowaniem. Przed wojną mieszkał w Katowicach, gdzie pracował w Zakładach Graficznych „Polonia”. Od końca lat trzydziestych XX w. współpracował z PAT.
Wraz z wybuchem wojny w 1939 r. wyjechał z kraju przez granicę rumuńską do Paryża. Tutaj został przydzielony do czołówki filmowo-fotograficznej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Fotografował organizowanie się polskich jednostek wojskowych, które tworzyli ochotnicy polskiego pochodzenia mieszkający we Francji, jak również uciekinierzy z Polski. Kiedy Francja skapitulowała, przeniósł się do Londynu. W Wielkiej Brytanii był reporterem i operatorem filmowym oficjalnie akredytowanym przy rządzie polskim. Przede wszystkim zajął się dokumentowaniem działalności rządu polskiego oraz Polskich Sił Zbrojnych. Fotografował między innymi 1. Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka, był na posiedzeniach Rady Narodowej, na pogrzebie gen. Władysława Sikorskiego. Wykonywał fotografie portretowe różnym osobistościom z rządu i generalicji np.: Tomaszowi Arciszewskiemu, Zygmuntowi Berezowskiemu, Marianowi Kukielowi, Adamowi Tarnowskiemu i innym.
Po zakończeniu wojny Czesław Datka powrócił do Polski i już od 1946 r. rozpoczął pracę w „Dzienniku Zachodnim”. Zajmował się fotografowaniem ludzi pracy Śląska, górników i hutników. Zmarł w 1951 roku w pełni sił twórczych.
Sygn. 1-138 - Portrety
Sygn. 139-158 - Osoby niezidentyfikowane
Sygn. 159-160 - Polska we wrześniu 1939 r.
Sygn. 161-169 - Uchodźcy polscy w Rumunii
Sygn. 170-174 - Władze emigracyjne RP we Francji
Sygn. 175-188 - Prezydent RP na emigracji
Sygn. 189-214 - Rząd emigracyjny RP
Sygn. 215-228 - Rada Narodowa
Sygn. 229-237 - Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych
Sygn. 238-265 - Wojsko Polskie we Francji
Sygn. 266-304 - II Dywizja Strzelców Pieszych internowana w Szwajcarii
Sygn. 305-327 - Armia Polska w ZSRR
Sygn. 328-353 - Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii
Sygn. 354-364 - Święta i rocznice
Sygn. 365-381 - Polskie organizacje na emigracji
Sygn. 382-386 - Kongres polonii amerykańskiej
Sygn. 387-391 - Kursy
Sygn. 392-408 - Pracownia fotograficzna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu Emigracyjnego RP
Sygn. 409-418 - Varia
Sygn. 419-429 - Fotokopie
Sygn. 430-438 - Dopływy
negatywy

Amount of archival material

2696

2696

0

1.60

1.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -