Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór fotografii dotyczących obchodów kościelnych Tysiąclecia Chrztu Polski

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1966
- brak danych - 1966 - 1966
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Tysiąclecie Państwa Polskiego w 1966 r. było rocznicą obchodzoną oficjalnie przez najwyższe władze państwowe, i przez Kościół katolicki. Obchody milenijne były tysięczną rocznicą zarówno istnienia państwa polskiego, jak i Kościoła na ziemiach polskich.
Uroczystości kościelne wykraczały poza dotychczasowe ramy świąt ze względu na swą masowość i spontaniczność. Znaczenie i rangę obchodów nadawał Episkopat z Prymasem Wyszyńskim na czele. Polskie władze starały się umniejszać religijny charakter tej rocznicy między innymi poprzez środki masowego przekazu.
W obchodach kościelnych uczestniczyło ponad 50 biskupów, a także delegacje dzieci i młodzieży. Aktywny udział w obchodach zaznaczyli przedstawiciele świata nauki min. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Toruniu.
W poszczególnych miastach należących do diecezji organizowano sesje naukowe, zjazdy i spotkania z dostojnikami Kościoła.
Zdjęcia z obchodów kościelnych wykonywali fotografowie wytypowani przez kurie biskupie. Nie było więc stałej ekipy lub specjalnej komórki powołanej do obsługi fotograficznej uroczystości na terenie całego kraju. Często do tego zadania wyznaczano lokalnych fotoreporterów. Dopiero po zakończonych obchodach Tysiąclecia Chrztu Polski do sekretariatu prymasa spłynęły serwisy z poszczególnych diecezji.
Sygn. 1 - Gniezno 14.IV.1966 r.
Sygn. 2 - Poznań 17.IV.1966 r.
Sygn. 3 - Jansa Góra 3.V.1966 r.
Sygn. 4 - Kraków 8.V.1966 r.
Sygn. 5 - Piekary 22.V.1966 r
Sygn. 6 - Gdańsk 29.V.1966 r.
Sygn. 7 - Lublin 5.VI.1966 r.
Sygn. 8 - Olsztyn-Frombork 19.VI.1966 r.
Sygn. 9 - Warszawa 24-26.VI.1966 r.
Sygn. 10 - Sandomierz 3.VII.1966 r.
Sygn. 11 - Kielce-Wiślica 17.VII.1966 r.
Sygn. 12 - Tarnów-Stary Sącz 24.VII.1966 r.
Sygn. 13 - Łomża 7.VIII.1966 r.
Sygn. 14 - Opole 14.VIII.1966 r.
Sygn. 15 - Przemyśl 21.VIII.1966 r.
Sygn. 16 - Jansa Góra 15,26,28.VIII.1966 r.
Sygn. 17 - Toruń. 11.IX.1966 r.
Sygn. 18 - Siedlce 18.IX.1966 r.
Sygn. 19 - Drohiczyn. 2.X.1966 r.
Sygn. 20 - Włocławek 9.X.1966 r.
Sygn. 21 - Wrocław-Trzebnica 16.X.1966 r.
Sygn. 22 - Lubaczów 23.X.1966 r.
Sygn. 23 - Gorzów 6.XI.1966 r.
Sygn. 24 - Płock 13.XI.1966 r.
Sygn. 25 - Białystok 20.XI.1966 r.
fotografie

Amount of archival material

591

591

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -