Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Instytut Józefa Piłsudskiego

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - [1885] 1914-1939
- brak danych - 1885 - 1885
1914 - 1939
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - instytucje badawcze i naukowe - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Jest to luźny zbiór fotografii dotyczących osoby Józefa Piłsudskiego. Przypisywanie wszystkich fotografii Instytutowi Badań Najnowszej Historii Polski jest nieścisłe.
IBNHP powstał w Warszawie w 1923 r. i prowadził badania nad dziejami Polski w latach 1865-1918. Jego prezesem od 1924 r. był Leon Wasilewski (redagował kwartalnik „Niepodległość”), później Tadeusz Szpotański. Przedłużeniem działalności IBNHP na emigracji był powstały w 1943 r. Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, powołany w 1947 r.
IBNHP wraz z rozpoczęciem wydawania kwartalnika „Niepodległość” (1929 r.), zaczął pozyskiwać fotografie marszałka z lat wcześniejszych. Często były to zdjęcia zbierane przez podkomendnych Piłsudskiego, które to po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. trafiły do Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, a następnie do IBNHP.
Do zbioru Instytutu Józefa Piłsudskiego wchodzą również zdjęcia z okresu międzywojennego, częściowo z Polskiej Agencji Telegraficznej, a także z koncernu „IKC”. W zbiorze brak jest śladów istnienia własnego fotoserwisu IBNHP.
Brak jest także jakichkolwiek informacji dotyczących losów ewentualnej spuścizny po IBNHP podczas II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu. Wiadomo tylko, że fotografie pozostały w redakcji „Niepodległości” i w Instytucie Badań Najnowszej Historii Polski w momencie wkroczenia wojsk niemieckich do Polski.
Sygn. 1-22 - Fotografie portretowe i sytuacyjne Józefa Piłsudskiego
Sygn. 23-26 - Pogrzeb i uroczystości pośmiertne ku czci Józefa Piłsudskiego
Sygn. 27-96 - Fotografie portretowe i grupowe osób
Sygn. 97 - Związek Walki Czynnej
Sygn. 98-103 - Związek Strzelecki
Sygn. 104 - Polskie Drużyny Strzeleckie
Sygn. 105 - Szkolenie wojskowe w szkołach przed I wojną światową
Sygn. 106-114 - Wojska: rosyjskie, austro-węgierskie, włoskie podczas I wojny światowej
Sygn. 115-187 - Legiony Polskie
Sygn. 188-191 - Internowanie legionistów
Sygn. 192 - Polskie formacje wojskowe w Rosji podczas I wojny światowej
Sygn. 193-202 - Polska Organizacja Wojskowa
Sygn. 203-210 - Działalność polityczna Józefa Piłsudskiego podczas I wojny światowej, tymczasowa Rada Stanu
Sygn. 211 - Rada Regencyjna
Sygn. 212-214 - Wydarzenia z pierwszych miesięcy po odzyskaniu niepodległości
Sygn. 215-220 - Walki z Ukraińcami o Galicję Wschodnią
Sygn. 221-224 - Przyłączenie Wileńszczyzny do Polski
Sygn. 225-234 - Wojna polsko-sowiecka
Sygn. 235-240 - Inne wydarzenia z lat 1918-1921
Sygn. 241-247 - Prezydenci, rządy, sejm, przewrót majowy
Sygn. 248-251 - Odczyty Józefa Piłsudskiego
Sygn. 252-253 - Audiencje u Józefa Piłsudskiego
Sygn. 254-255 - Uroczystości imieninowe Józefa Piłsudskiego
Sygn. 256-267 - Obchody świąt państwowych i narodowych
Sygn. 268-274 - Uroczystości religijne
Sygn. 275-301 - Wojsko
Sygn. 302 - Kombatanci
Sygn. 303 - Organizacje paramilitarne
Sygn. 304 - Policja
Sygn. 305-309 - Nauka, oświata, służba zdrowia
Sygn. 310-316 - Sport
Sygn. 317 - Polowania
Sygn. 318-345 - Wizyty i pobyty Józefa Piłsudskiego w polskich miejscowościach
Sygn. 346-359 - Wizyty i pobyty zagraniczne Józefa Piłsudskiego
Sygn. 360-363- Wyzyty zagranicznych dostojników w Polsce
Sygn. 364-370 - Komunikacja
Sygn. 371-386 - Miejscowości
Sygn. 387 - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze
Sygn. 388-396 - Sztandary, legitymacje, grafika
Sygn. 397-575 - Dopływy-Varia
fotografie

Amount of archival material

1223

1223

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -