Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Fotograficzne Władysława Chomy

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1940-1946
- brak danych - 1940 - 1946
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Władysław Choma urodził się w 1902 r. Był pedagogiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1939 r. w trakcie mobilizacji został powołany z rezerwy i wcielony do jednostki liniowej armii polskiej. Uniknął niewoli niemieckiej i z niedobitkami swego oddziału dotarł do granicy węgierskiej. Tam został internowany i osadzony na osiem miesięcy w obozie w Leanyfali.
W 1940 r. wyruszył w podróż przez Jugosławię na Bliski Wschód, gdzie tworzyły się polskie organizacje cywilne i wojskowe. Początkowo zatrzymał się w Bejrucie, po czym wyjechał do Syrii. Tutaj Choma zaciągnął się do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W armii jako pedagog zajął się szkoleniem żołnierzy. Pracował w polskich szkołach garnizonowych i na kursach dokształcających. Oprócz Libanu i Syrii odwiedził również Irak, Palestynę, Egipt, Włochy i Wielką Brytanię. Według relacji syna, a także zachowanych zdjęć, Władysław Choma fotografował od połowy 1940 r. i przeszedł z aparatem fotograficznym cały szlak swojej jednostki, kończąc wędrówkę we Włoszech. Po wojnie do 1947 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii, następnie wrócił do kraju i osiadł w Krakowie. Tutaj podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Zmarł w 1976 roku.
Sygn. 1-7 - Portrety
Sygn. 8-140 - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
Sygn. 141-212 - II Korpus Polski we Włoszech
Sygn. 213-243 - Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia
fotografie

Amount of archival material

1209

1209

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -