Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Fotograficzne Stefana Rassalskiego

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1939-1948
- brak danych - 1939 - 1948
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Stefan Rassalski urodził się w 1910 r. w Symonowie na Wołyniu. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Sztuk Pięknych. Był historykiem, zajmował się malarstwem, grafiką, fotografią. Podczas wojny mieszkał w Warszawie, gdzie brał udział w tajnym nauczaniu. Był współorganizatorem laboratorium fotograficznego, działającego na potrzeby konspiracji przy Zakładzie Fizyki Politechniki Warszawskiej. Początkowo laboratorium dokumentowało na mikrofilmach opracowania teoretyczne polskich placówek naukowych. Później zajmowano się również fabrykowaniem fałszywych dokumentów osobistych, robiono zdjęcia scen ulicznych ukazujących terror okupanta, fotografowano funkcjonariuszy gestapo dla potrzeb polskiego podziemia.
Stefan Rassalski jako żołnierz i dowódca jednego z oddziałów AK, był bardzo aktywnym fotoreporterem powstania warszawskiego. Fotografia powstańcza była dla niego zarówno pasją jak i misją dokumentowania tragicznych losów historii. Podczas powstania wykonał około tysiąca zdjęć, ale niewiele z nich ocalało. Najwięcej fotografii zachowało się z powojennej działalności autora. Zdjęcia te przedstawiają starą, ocalałą jeszcze po wojnie architekturę Warszawy oraz nowe wznoszone obiekty. Rassalski dokumentował odgruzowywanie stolicy, a także wszelkie uroczystości otwarcia wiaduktów, mostów, ulic, linii tramwajowych.
W okresie powojennym był współredaktorem czasopism „Stolica”, „Nowiny Literackie”, „Architektura”. Pisał artykuły z dziedziny sztuki. Powrócił również do malarstwa (cykle malarskie „Atom”, „Oświęcim”) i grafiki („Don Kichot”, „Zabytki Warszawy”, „Dwie epoki”). Stefan Rassalski zmarł w Warszawie w 1972 roku.
Sygn. 1-98 - Powstanie warszawskie
Sygn. 99-138 - Wydarzenia społeczno-polityczne w latach 1945-1948
Sygn. 139-144 - Uroczystości religijne
Sygn. 145-250 - Życie w powojennej Warszawie
Sygn. 251-280 - Parki
Sygn. 281-319 - Mosty
Sygn. 320-333 - Oczyszczalnie ścieków i elektrownie
Sygn. 334-340 - Dworce
Sygn. 341-380 - Komunikacja miejska
Sygn. 381-400 - Handel i usługi
Sygn. 401-425 - Przemysł
Sygn. 426-440 - Żegluga rzeczna
Sygn. 441-688 - Budownictwo i architektura
Sygn. 689-816 - Kościoły
Sygn. 817-884 - Pomniki (857-865 wolne sygnatury)
Sygn. 885-886 - Kazimierz Dolny
Sygn. 887 - Sandomierz
Sygn. 888-1368 - Ulice i place Warszawy
Sygn. 1369-1384 - Varia
negatywy

Amount of archival material

5740

5740

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -