Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Socjalistyczna Agencja Prasowa

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1946-1948
- brak danych - 1946 - 1948
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
W 1906 r. w Wilnie powstał tygodnik społeczno-polityczny „Wiedza”, który odegrał ważną rolę w dziejach PPS. Jego kontynuacją było „Nowe Życie”, a potem inne wydawnictwa. Do tych samych tradycji nawiązywała utworzona po II wojnie światowej w 1946 r. Spółdzielnia „Wiedza”. Wydawała gazety, literaturę społeczno-polityczną, książki i plakaty. Między rokiem 1946, a 1947 opublikowała 150 książek i broszur.
W 1946 roku w ramach „Wiedzy” powstała Socjalistyczna Agencja Prasowa. W tym samym czasie powołano serwis fotograficzny do obsługi uroczystości, spotkań, zjazdów, wieców, konferencji oraz innych ważnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych. W związku z tym, że PPS była wówczas partią współrządzącą i uczestniczyła we wszystkich strukturach politycznych państwa, nieodłącznym elementem stała się obsługa fotoserwisowa partii. Fotoreporterzy agencji towarzyszyli politykom podczas ich podróży po kraju i za granicą. Obsługiwano również wizyty gości z zagranicy przybywajacych do Polski.
W 1948 r. „Wiedza” połączyła się ze Spółdzielnią „Książka” tworząc Wydawnictwo „Książka i Wiedza”. Agendy „Wiedzy” wraz z jej serwisem fotograficznym przejęło nowe wydawnictwo „Książka i Wiedza”.
Sygn. 1-218 - Portrety
Sygn. 219-226 - Polska Partia Robotnicza
Sygn. 227-233 - Władze państwowe i sejm
Sygn. 234-242 - Wojsko
Sygn. 243-248 - Milicja Obywatelska
Sygn. 249-252 - Straż Pożarna
Sygn. 252-260 - Sądownictwo
Sygn. 261-287 - Pozarządowe spotkania międzynarodowe
Sygn. 288-295 - Stosunki międzynarodowe
Sygn. 296-318 - Polski Czerwony Krzyż
Sygn. 319-360 - Polska Partia Socjalistyczna
Sygn. 361-441 - Inne organizacje polityczne i społeczne
Sygn. 442-476 - Religia
Sygn. 477-503 - Uroczystości państwowe
Sygn. 504-510 - Służba Zdrowia
Sygn. 511-516 - Opieka Społeczna
Sygn. 517-518 - Repatriacja
Sygn. 519-557 - Przemysł
Sygn. 558-561 - Rzemiosło
Sygn. 562-568 - Rolnictwo
Sygn. 569 - Leśnictwo
Sygn. 570-572 - Rybołówstwo
Sygn. 573-662 - Transport i komunikacja
Sygn. 663-664 - Poczta
Sygn. 665-666 Finanse i bankowość
Sygn. 667-724 - Handel
Sygn. 725-733 - Wystawy gospodarcze
Sygn. 734-736 - Katastrofy i powodzie
Sygn. 737-776 - Oświata
Sygn. 777-901 - Kultura
Sygn. 902-1002 - Sport
Sygn. 1003-1403 - Miejscowości
fotografie

Amount of archival material

12962

12962

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -