Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Socjalistyczna Agencja Prasowa

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1946-1948
- brak danych - 1946 - 1948
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
W 1906 r. w Wilnie powstał tygodnik społeczno-polityczny „Wiedza”, który odegrał ważną rolę w dziejach PPS. Jego kontynuacją było „Nowe Życie”, a potem inne wydawnictwa. Do tych samych tradycji nawiązywała utworzona po II wojnie światowej w 1946 r. Spółdzielnia „Wiedza”. Wydawała gazety, literaturę społeczno-polityczną, książki i plakaty. Między rokiem 1946, a 1947 opublikowała 150 książek i broszur.
W 1946 roku w ramach „Wiedzy” powstała Socjalistyczna Agencja Prasowa. W tym samym czasie powołano serwis fotograficzny do obsługi uroczystości, spotkań, zjazdów, wieców, konferencji oraz innych ważnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych. W związku z tym, że PPS była wówczas partią współrządzącą i uczestniczyła we wszystkich strukturach politycznych państwa, nieodłącznym elementem stała się obsługa fotoserwisowa partii. Fotoreporterzy agencji towarzyszyli politykom podczas ich podróży po kraju i za granicą. Obsługiwano również wizyty gości z zagranicy przybywajacych do Polski.
W 1948 r. „Wiedza” połączyła się ze Spółdzielnią „Książka” tworząc Wydawnictwo „Książka i Wiedza”. Agendy „Wiedzy” wraz z jej serwisem fotograficznym przejęło nowe wydawnictwo „Książka i Wiedza”.
Sygn. 1-218 - Portrety
Sygn. 219-226 - Polska Partia Robotnicza
Sygn. 227-233 - Władze państwowe i sejm
Sygn. 234-242 - Wojsko
Sygn. 243-248 - Milicja Obywatelska
Sygn. 249-252 - Straż Pożarna
Sygn. 252-260 - Sądownictwo
Sygn. 261-287 - Pozarządowe spotkania międzynarodowe
Sygn. 288-295 - Stosunki międzynarodowe
Sygn. 296-318 - Polski Czerwony Krzyż
Sygn. 319-360 - Polska Partia Socjalistyczna
Sygn. 361-441 - Inne organizacje polityczne i społeczne
Sygn. 442-476 - Religia
Sygn. 477-503 - Uroczystości państwowe
Sygn. 504-510 - Służba Zdrowia
Sygn. 511-516 - Opieka Społeczna
Sygn. 517-518 - Repatriacja
Sygn. 519-557 - Przemysł
Sygn. 558-561 - Rzemiosło
Sygn. 562-568 - Rolnictwo
Sygn. 569 - Leśnictwo
Sygn. 570-572 - Rybołówstwo
Sygn. 573-662 - Transport i komunikacja
Sygn. 663-664 - Poczta
Sygn. 665-666 Finanse i bankowość
Sygn. 667-724 - Handel
Sygn. 725-733 - Wystawy gospodarcze
Sygn. 734-736 - Katastrofy i powodzie
Sygn. 737-776 - Oświata
Sygn. 777-901 - Kultura
Sygn. 902-1002 - Sport
Sygn. 1003-1403 - Miejscowości
fotografie
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 7 0
1 Portrety i fotografie związane z życiem osobistym 218 0
2 Partie polityczne 0 0
2.1 Polska Partia Robotnicza (PPR) 6 0
2.2 Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 42 0
2.3 Zjednoczenie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i Polskiej Partii Robotniczej (PPR) 16 0
2.4 Żydowska Socjalistyczna Partia "BUND" 1 0
2.5 Ruch ludowy - Stronnictwo Ludowe (SL) i Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 2 0
3 Władze państwowe i sejm 16 0
4 Wojsko 7 0
5 Milicja Obywatelska i Straż Pożarna 9 0
6 Sądownictwo 9 0
7 Międzynarodowe spotkania (nie urzędowe) 4 0
8 Stosunki z zagranicą 29 0
9 Towarzystwa. Stowarzyszenia. Związki. Organizacje 0 0
9.1 Organizacje społeczne i polityczne, Polski Czerwony Krzyż (PCK) 23 0
9.2 Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (OMTUR) i Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych (TUR) 10 0
9.3 Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS) 0 0
9.4 Towarzystwo Przyjaciół Demokratycznej Grecji 1 0
9.5 Komitety Słowiańskie 5 0
9.6 Związki zawodowe 15 0
9.7 Organizacje młodzieżowe: Powszechna Organizacja "Służba Polsce" (SP), Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici (ZMW RP Wici), Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), Związek Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA), inne 20 0
9.8 Związek Inwalidów Wojennych, Zwiazek Bojowników o Wolność i demokrację (ZBOWiD), Liga Lotnicza, inne 3 0
10 Wyścig pracy 1 0
11 Organizacje pomocy 4 0
12 Religia 7 0
13 Uroczystości poświęcenia sztandarów 26 0
14 Uroczystości państwowe: 1 Maja, 22 Lipca 4 0
15 Dzień Górnika, Dzień Kobiet, rocznice 23 0
16 Służba zdrowia 7 0
17 Opieka społeczna i repatriacja 8 0
18 Górnictwo, przemysł, rzemiosło 43 0
19 Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo 11 0
20 Komunikacja kolejowa 14 0
21 Transport samochodowy i konny 14 0
22 Komunikacja lotnicza 4 0
23 Transport wodny 16 0
24 Mosty 20 0
25 Komunikacja miejska (tramwajowa, autobusowa, taksówki) 22 0
26 Poczta 2 0
27 Banki, finanse 2 0
28 Handel, spółdzielczość, usługi 58 0
29 Wystawy gospodarcze 9 0
30 Katastrofy budowlane 3 0
31 Powodzie 0 0
32 Nauka: szkoły i przedszkola 19 0
33 Kolonie letnie, domy dziecka, żłobki 8 0
34 Szkolnictwo wyższe 13 0
35 Literatura 2 0
36 Prasa 17 0
37 Muzea, biblioteki, archiwa 11 0
38 Plastyka 10 0
39 Muzyka, śpiew, taniec 17 0
40 Teatr 18 0
41 Cyrk 2 0
42 Film i radio 5 0
43 Moda i folklor 11 0
44 Wręczenie nagród w dziedzinie sztuki 4 0
45 Wystawy sztuki 11 0
46 Sport 0 0
46.1 Boks 16 0
46.2 Gimnastyka 0 0
46.3 Hokej 0 0
46.4 Jeździectwo 0 0
46.5 Kajakarstwo 0 0
46.6 Kolarstwo 0 0
46.7 Koszykówka 0 0
46.8 Lekkoatletyka 0 0
46.9 Lotnictwo 0 0
46.10 Łyżwiarstwo 0 0
46.11 Narciarstwo 0 0
46.12 Piłka nożna 0 0
46.13 Piłka siatkowa 0 0
46.14 Pływanie 0 0
46.15 Podnoszenie ciężarów 0 0
46.16 Sport motocyklowy 0 0
46.17 Sport smochodowy 1 0
46.18 Sport samolotowy 2 0
46.19 Skoki do wody 1 0
46.20 Szermierka 1 0
46.21 Szybownictwo 1 0
46.22 Tenis 3 0
46.23 Wioślarstwo 1 0
46.24 Żeglarstwo 1 0
46.25 Żużel 1 0
46.26 Olimpada sportowa w Londynie 3 0
47 Miejscowości (A-Z) 2 0
48 Zagranica 0 0
48.1 Czechosłowacja 0 0
48.2 Francja 0 0
48.3 Grecja 0 0
48.4 Indonezja 0 0
48.5 Izrael 0 0
48.6 Japonia 0 0
48.7 Jordania 0 0
48.8 Liban 0 0
48.9 Niemcy 0 0
48.10 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 0 0
48.11 Węgry 0 0
48.12 Wielka Brytania 0 0
48.13 Włochy 0 0
48.14 ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 0 0
48.15 Konferencja Poczdamska 0 0
48.16 ONZ - Organizacja Narodoów Zjednoczonych 0 0

Amount of archival material

12962

12962

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -