Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Centralna Agencja Fotograficzna

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1944-1990
- brak danych - 1944 - 1990
- brak danych - częściowo
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja polski
indeks rzeczowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 49 j.a.
protokół zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - fotografie, negatywy, akta

Amount of archival material

12000049

0

12000000

801.60

0.00

800.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -