Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Centralna Agencja Fotograficzna

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1944-1990
- brak danych - 1944 - 1990
- brak danych - częściowo
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
protokół zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - fotografie, negatywy

Amount of archival material

12000000

0

12000000

800.00

0.00

800.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -