Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - [1947] 1950 - 1975 [1977]
- brak danych - 1947 - 1947
1950 - 1975
1977 - 1977
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks osobowy No 30/4/2278, 30/4/2279, 30/4/197, 30/4/306
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

4180

0

0

98.68

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -