Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks osobowy No 30/6/27, 30/6/20, 30/6/80
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/6/0/-/1 Zbiór zarządzeń i przepisów normatywnych 1945-1949 0
30/6/0/-/2 Sprawy personalne pracowników Starostwa, zarządzenia normatywne 1945-1945 0
30/6/0/-/3 Stosunek słuzbowy Starosty do władz i urzędów państwowych, sprawy odznaczeń, sprawy związane z budżetem 1946-1946 0
30/6/0/-/4 Sprawy organizacyjne, organizacja uroczystoci, sprawozdania z działalności Starosty, organizacja starostwa 1947-1947 0
30/6/0/-/5 Organizacja uroczystości oficjalncy, sprawy wynikające ze stosunku do władz, urzędów i organów państwowych, sprawozdawczość z zakresu działalności Starosty 1948-1948 0
30/6/0/-/6 Sprawozdania referatów starostwa 1949-1949 0
30/6/0/-/7 Uznanie i nabywanie obywatelstwa polskiego, sprawy parcelacji majątków kościelnych, sprawy dochodzeń w związku z nadaniem gospodarstw, sprawy bezprawnego zajmowania lokali 1947-1947 0
30/6/0/-/8 Sprawy dotyczące USC, spis ludności od 14-17 lutego 1946 r., statystyka naturalnego ruchu ludności, sprawy użytkowania wód publicznych, sprawy zanieczyszczenia wód, sprawy robót wodno-konserwatorskich, wywłaszczenia gruntów 1945-1946 0
30/6/0/-/9 Nadanie obywatelstwa polskiego, zwolnienie z obywatelstwa polskiego, sprawy dotyczace USC, statystyka ruchu ludności, sprawy widowisk publicznych, zezwolenia na przewóz osób przez Wisłę, sprawozdania z prowadzenia z prowadzenia robót wodno-melioracyjnych 1947-1947 0
30/6/0/-/10 Sprawy przynależności gminnej, kontrole USC, wnioski w/s zmiany granic obwodów USC, statystyka ruchu naturalnego ludności, sprawy użytkowania wód publicznych, utrzymanie i regulacja wód, spółki wodne, zbiórki publiczne i kwesty 1948-1948 0
30/6/0/-/11 Sprawy przynależności gminnej, kontrola USC, sprawy użytkowania wód publicznych, utrzymanie i regulacja wód, spółki wodne, postępowanie wywłaszczeniowe 1949-1949 0
30/6/0/-/12 Kontrole USC: Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dębno, Iwkowa, Okocim, Radłów, Szczepanów, Szczurowa, Uszew, Wojnicz, Zakliczyn 1946-1950 0
30/6/0/-/13 Sprawy dotyczące USC, sprawy zawierania małżeństw za granicą, wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, sprawy pobytu w strefie nadgranicznej i pasie granicznym 1950-1950 0
30/6/0/-/14 Przepisy i zarządzenia normatywne, stwierdzenie, uznanie i odzyskanie obywatelstwa polskiego, kontrole USC, ustalenie pochodzenia osób nieznanych rodziców i nadawanie imion, sprostowanie brzmienia nazwiska 1945-1950 0
30/6/0/-/15 Sprawy wodne, zmiana nazwiska, sprawy naturalnego ruchu ludności, sprawy wyznaniowe 1945-1945 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

124

0

0

9.85

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -