Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks osobowy No 30/6/27, 30/6/20, 30/6/80
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/6/0/-/51 Ekshumacja i przewóz zwłok, cmentarze i grzebanie zamarłych, walka z epidemiami, lecznictwo w Ubezpieczalniach Społecznych 1945-1945 0
30/6/0/-/58 Okresowe plany działania, ewidencja personelu weterynaryjnego, nadzór nad targami zwierzęcymi, nadzór nad obrotem zwierzętami, nadzór nad przewozem zwierząt, sprawy grzebowisk i przeróbki padliny 1945-1945 0
30/6/0/-/36 Sprawozdania o stanie przemysłu, organizacja handlu 1945-1945 0
30/6/0/-/24 Sprawozdania z działalności stowarzyszeń, działalność kulturalno-oświatowa 1945-1945 0
30/6/0/-/66 Akta referatu weterynaryjnego 1945-1945 0
30/6/0/-/75 Zezwolenia przemysłowe, inwetarz fabryki wody sodowej i lemoniady 1945-1945 0
30/6/0/-/15 Sprawy wodne, zmiana nazwiska, sprawy naturalnego ruchu ludności, sprawy wyznaniowe 1945-1945 0
30/6/0/-/17 Regulamin pracy Starostw Województwa Krakowskiego 1945-1945 0
30/6/0/-/106 Wykazy imienne wyjeżdżających na zachodnie ziemie polskie 1945-1945 0
30/6/0/-/117 Kontyngenty- dzierżawa 1945-1945 0
30/6/0/-/2 Sprawy personalne pracowników Starostwa, zarządzenia normatywne 1945-1945 0
30/6/0/-/35 Sprawy wolnego handlu 1945-1945 0
30/6/0/-/25 Sprawy broni palnej-zezwolenia, struktury organizacji stowarzyszeń społecznych, nadanie obywatelstwa polskiego, sprawy dotyczące współpracy pomiędzy UB i MO, sprawy klęsk żywiołowych 1945-1945 0
30/6/0/-/92 Referat Oświaty Rolniczej 1945-1945 0
30/6/0/-/84 Referat Ogólny Gospodarczy 1945-1945 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

124

0

0

9.85

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -