Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks osobowy No 30/6/27, 30/6/20, 30/6/80
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/6/0/-/16 Pisma urzędów gminnych ws. organizacji i remontów aresztów, sprawy lokali, zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego, sprawozdania z konferencji przedstawicieli władz niezespolonych 1946-1950 0
30/6/0/-/17 Regulamin pracy Starostw Województwa Krakowskiego 1945-1945 0
30/6/0/-/18 Organizacja i obsada Starostwa 1948-1950 0
30/6/0/-/19 Normatywy władz nadrzędnych 1945-1948 0
30/6/0/-/20 Sprawy przesiedleńcze 1947-1947 0
30/6/0/-/21 Działalność partii politycznych i organizacji społecznych, sprawy karne przeciwko obywatelom sprzyjającym okupantowi, rezolucja pracowników browaru w Okocimiu, walne zebranie Kasy Stefczyka w Radłowie, okólniki ws. utworzenia konsulatów Wielkiej Brytanii, ZSRR, Argentyny 1947-1947 0
30/6/0/-/22 Informacje, sprawozdania władz, urzędów, pisma zgłaszajace istnienie organizacji politycznych na terenie powiatu, pisma ws. ruchu wywrotowego i przestepców o charakterze politycznym, sprawy ruchu spółdzielczego, reaktywowanie byłych spółdzielni 1946-1946 0
30/6/0/-/23 Powstawanie związków, organizacji i stowarzyszeń, zezwolenia na imprezy oświatowe, zezwolenia na organizowanie zebrań wiejskich, rejestracja cudzoziemców, sprawy poszukiwania osób w kraju i za granicą 1946-1946 0
30/6/0/-/24 Sprawozdania z działalności stowarzyszeń, działalność kulturalno-oświatowa 1945-1945 0
30/6/0/-/25 Sprawy broni palnej-zezwolenia, struktury organizacji stowarzyszeń społecznych, nadanie obywatelstwa polskiego, sprawy dotyczące współpracy pomiędzy UB i MO, sprawy klęsk żywiołowych 1945-1945 0
30/6/0/-/26 Informacje Urzędów Gminnych i MO o sytuacjia społ.-polit., sprawy ściągania podatku gruntowego, sprawy ruchu wywrotowego i przestępczego o charakterze politycznym, sprawozdania z obchodów świąt państwowych 1948-1948 0
30/6/0/-/27 Sprawy dotyczące sprzedaży parcel będących własnością żydowską, sprawy stowarzyszeń i związków, rejestracja nowych stowarzyszeń, wykazy członków, sprawy przesiedleńcze, działalność rad społecznych, klęski żywiołowe, repatriacja ludności niemieckiej 1948-1948 0
30/6/0/-/28 Zagadnienia z dziedziny zycia społecznego, zawodowego, gospodarczego i kulturalnego, sprawy ruchu wywrotowego, sprawy wynikające ze stosunku władz administracji ogólnej do organów bezpeiczeństwa publicznego, nadzór nad działanością samorządu w zakresie spraw społ.-polit., obchody świat państwowych, sprawy wyznaniowe 1949-1949 0
30/6/0/-/29 Sprawy życia społecznego, gospodarczego, kulturalengo, sprawy byłych Volksdeutschów, stowarzyszenia i związki, ruch ludności, działalność rad społecznych, klęski zywiołowe, ewidencja mogił żołnierzy i ludności cywilnej, stacjonowanie Armii Radzieckiej 1949-1949 0
30/6/0/-/30 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych, akcje masowe, świadectwa moralności, statystyka mniejszości narodowych, dane statystyczne kościoła rzymsko-katolickiego, sprawy stowarzyszeńi związków, sprawy graniczne, ruch ludności, osiedlenia i przesiedlenia, sprawy pożarnictwa 1950-1950 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

124

0

0

9.85

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -