Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Cyrkularny w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1775 - 1863
- brak danych - 1775 - 1863
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

16

0

0

0.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -