Archival resources online szukajwarchiwach.pl

C.K. Wyższy Zarząd Leśny w Starym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1816 - 1894
K.K. Oberforstverwaltung in Alt Sandez 1816 - 1894
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Sprawy gospodarcze, finansowe, majątkowe i leśne, noty, korespondencja - 1816-1894 (sygn. CK WZLStS 1-6, 11-14,16);
Dzienniki podawcze - 1837-1883 (sygn. CK WZLStS 7-10, 15, 17)
- brak danych -

Amount of archival material

17

0

0

1.77

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -