Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
31/1375/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczyrzycu 1890-1907 [1953] 0
31/1374/0 Szkoła Podstawowa im. Urszuli Kochanowskiej w Nowym Sączu 1909-1952 0
31/1373/0 Szkoła Ludowa Mieszana 4-klasowa w Nowym Sączu 1906-1908 0
31/1372/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Rybiu 1890-1923 0
31/1371/0 Zarząd Gminny NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Gorlicach 1981-1983 0
31/1370/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Nowym Sączu 1910-1950 0
31/1369/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słopnicach 1890-1910 [1975] 0
31/1368/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. 2011 0
31/1367/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Wysowa 1959-1998 0
31/1366/0 Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu 1992-2017 0
31/1365/0 Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu 1960-1988 0
31/1364/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. 2010 0
31/1363/0 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Łącku 1947-2008 0
31/1362/0 Akta komisji wyborczych i Komisarza Wyborczego z wyborów samorządowych z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniach 21 listopada i 5 grudnia 2010 r. 2010-2011 0
31/1361/0 Zarząd Gospodarki Terenami w Starym Sączu 1971-1983 0
1 2 3 ... 91 92