Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
31/1337/0 vacat - Rejonowy Urząd Pracy w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3689 Rejonowy Urząd Pracy w Zakopanem 0
31/1338/0 Bank Ludowy w Krynicy 1933 - 1934 0
31/1339/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lasocicach 1963 - 1971 0
31/1340/0 vacat - Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3690 Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu 0
31/1341/0 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu 1963 - 1975 0
31/1342/0 Kolegium Odwoławcze Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego w Nowym Sączu 1991-1995 0
31/1343/0 C.K. Urząd Powiatowy w Krynicy [1811] 1855 - 1867 [1881] 0
31/1344/0 C.K. Urząd Powiatowy w Starym Sączu [1798] 1855 - 1867 [1934] 0
31/1345/0 Górska Szkoła Rolnicza w Łososinie Górnej 1929 - 1951 0
31/1347/0 Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 1967 - 2007 0
31/1348/0 Nadleśnictwo Państwowe w Nowym Sączu 1947 - 1949 0
31/1349/0 Nadleśnictwo Państwowe w Starym Sączu 1944 - 1947 0
31/1350/0 Gospodarstwo Produkcyjno-Przetwórcze w Limanowej 1979 - 1997 0
31/1351/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu 2014 0
31/1353/0 Zbiór akt szkolnych 1993-2015 0
1 ... 86 87 88 89 90