Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
31/1351/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu 2014 0
31/1352/0 Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu [1974] 1979-1984 0
31/1353/0 Zbiór akt szkolnych 1993-2015 0
31/1354/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Limanowej 1947-1975 0
31/1355/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Gorlicach 1958-1975 0
31/1356/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ujanowicach Filia w Kamionce Małej 1890-1924 0
31/1357/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gaboniu 1958-1959 0
31/1358/0 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Gorlicach [1938] 1945-2009 0
31/1359/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Muszynce 1847-1925 0
31/1360/0 Akta komisji wyborczych i Komisarza Wyborczego z wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2006-2010 z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu 2006-2010 0
31/1361/0 Zarząd Gospodarki Terenami w Starym Sączu 1971-1983 0
31/1362/0 Akta komisji wyborczych i Komisarza Wyborczego z wyborów samorządowych z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniach 21 listopada i 5 grudnia 2010 r. 2010-2011 0
31/1363/0 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Łącku 1947-2008 0
31/1364/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. 2010 0
31/1365/0 Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu 1960-1988 0
1 ... 89 90 91 92