Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Tarnowskiej

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
- brak danych - 1950 - 1975
- brak danych - 1950 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

353

0

0

14.20

0.00

0.00

Amount of non-archival material

- brak danych -

0.00

- brak danych -