Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
33/816/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zespole Szkół Gospodarczo-Technicznych w Tarnowie 1968-1975 0
33/815/0 Akta komisji wyborczych z ogólnokrajowego referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie 2015-2015 0
33/814/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie 2014-2014 0
33/813/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada i 5 grudnia 2010 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie 2010-2014 0
33/812/0 Urząd Statystyczny w Tarnowie [1994]1995-1998 0
33/811/0 Szkoła Podstawowa w Jadownikach Mokrych 1900-2002 0
33/810/0 Szkoła Podstawowa w Ryglicach 1912-1949 0
33/809/0 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie 1946-2013 [2014] 0
33/808/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Brzesku 1966-1972 0
33/807/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czarnej 1977-1979 0
33/806/0 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach 1990-1998 [2001] 0
33/805/0 Akta komisji wyborczych z ogólnokrajowego referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie 1997 0
33/804/0 Akta komisji wyborczych z ogólnokrajowego referendum uwłaszczeniowego przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie 1996 0
33/803/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie i utworzono nowy zespół archiwalny. 1997 0
33/802/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 5 i 19 listopada 1995 roku z terenu Województwa Tarnowskiego 1995 0
1 2 3 ... 54 55