Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
33/793/0 Państwowy Zarząd Wodny w Tarnowie [1888] 1933-1951 [1955] 0
33/794/0 Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Jodłowej 1894-1936 0
33/795/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie [1974] 1975-1998 [1999] 0
33/796/0 Akta komisji wyborczych z wyborów radnych do rad narodowych przeprowadzonych w dniu 19-20 czerwca 1988 roku, z terenu Województwa Tarnowskiego 1988 0
33/797/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu PRL przeprowadzonych w dniach 4 i 18 czerwca 1989 roku z terenu Województwa Tarnowskiego 1989 0
33/798/0 Akta komisji wyborczych z wyborów radnych do rad gmin przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 roku, z terenu Województwa Tarnowskiego 1990 0
33/799/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 roku z terenu Województwa Tarnowskiego 1991 0
33/800/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 roku z terenu Województwa Tarnowskiego 1993 0
33/801/0 Akta komisji wyborczych z wyborów radnych do rad gmin przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 roku oraz z wyborów uzupełniających, z terenu Województwa Tarnowskiego 1994-1997 0
33/802/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 5 i 19 listopada 1995 roku z terenu Województwa Tarnowskiego 1995 0
33/803/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie i utworzono nowy zespół archiwalny. 1997 0
33/804/0 Akta komisji wyborczych z ogólnokrajowego referendum uwłaszczeniowego przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie 1996 0
33/805/0 Akta komisji wyborczych z ogólnokrajowego referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie 1997 0
33/806/0 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach 1990-1998 [2001] 0
33/807/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czarnej 1977-1979 0
1 ... 52 53 54 55