^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1866-1867

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 85
- brak danych -
1866-1867

1866 - 1867
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - 34
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -