^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1838-1846

1838 - 1846
polski
- brak danych -
- brak danych - 4
księga - brak danych -
dobry
468 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
14 15 16 17 18
...
29 30 31 32

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -