Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Siedliszczu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1827-1933
- brak danych - 1827 - 1827
1829 - 1829
1874 - 1880
1883 - 1885
1888 - 1888
1890 - 1891
1895 - 1898
1905 - 1907
1912 - 1913
1933 - 1933
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - AKTA CYWILNE
księga pierwopisowa małżeństw , 1933, sygn. 25 (1 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1827, 1829, 1874-1880, 1883-1885, 1888, 1890, 1891, 1895-1898, 1905-1907, 1912-1913 sygn. 1-24 (24 j.a.), księga z roku 1906 zachowana fragmentarycznie, tylko akty urodzeń;
alegaty z roku 1883, sygn. 10;
obecnie gm. Siedliszcze, pow. chełmski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany; zmiana metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113;

Amount of archival material

25

0

0

0.19

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -