Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tarnogrodzie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1870-1875
- brak danych - 1870 - 1872
1874 - 1875
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

5

0

0

0.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -