Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1902
- brak danych - 1810 - 1875
1902 - 1902
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

145

0

0

2.42

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -