Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1906
- brak danych - 1810 - 1819
1821 - 1828
1830 - 1836
1838 - 1867
1869 - 1875
1878 - 1906
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

111

0

0

1.45

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -